top of page

"הצורך האמיתי בתחום נמצא בעתיד ולא בעבר, וכן בניהול ובשיפור מצבם הפיננסי התזרימי בפועל, של לקוחותיו של רואה החשבון, באמצעות שירותים פיננסיים מתקדמים וחכמים.

... ובמילים אחרות - שינוי מהותי בענף ראיית החשבון ומעבר לטיפול בעתיד העסקים ולא בתיעוד העבר שלהם.

זה בדיוק מה שפיתחתי במודל הניהולי ובכלי הניהול הפיננסי היחודיים שלי וזאת בדיוק הסיבה לצמיחה האדירה בהכנסות וברווחים של הפירמות והמשרדים בהם הוא מיושם." 

כ 500,000 עסקים מסוגים שונים פועלים כיום בישראל, מעל 3000 משרדי רואי-חשבון מספקים להם שירותים באופן שוטף.

כולנו פגשנו את הלקוח שמגיע לחתום על הדו"ח השנתי וכולנו שמענו את המשפט "איך זה שתמיד אצלך בדו"חות אני רווחי ובבנק נמצא בהלוואות ובחובות?".

מקצוע ראיית החשבון עובר שינוי, ומי שלא יבין זאת במוקדם יגלה זאת במאוחר.

שירותי ראיית החשבון הקלאסיים (הנה"ח, ביקורת דו"חות כספיים וכו') הינם שירותים אשר עוסקים בתיעוד העבר וכרוכים בקשר הדוק לרגולוציה וחקיקה. תחומים אלה עוברים שינוי מהותי בתקופה זאת ובעתיד הלא רחוק יהפכו להיות אוטומטיים כמעט לחלוטין. 

הצורך האמיתי בתחום נמצא בעתיד ולא בעבר, וכן בניהול ובשיפור מצבם הפיננסי התזרימי בפועל, של לקוחותיו של רואה החשבון, באמצעות שירותים פיננסיים מתקדמים וחכמים.

החזון שלי הוא שיפור מצבם הפיננסי של ה 500,000 באמצעות ה 3000 ובמילים אחרות -שינוי מהותי בענף ראיית החשבון ומעבר לטיפול בעתיד העסקים במקום בתיעוד העבר שלהם.

זה בדיוק מה שפיתחתי במודל הניהולי ובכלי הניהול הפיננסי היחודיים שלי וזאת בדיוק הסיבה לצמיחה האדירה בהכנסות וברווחים של הפירמות והמשרדים בהם הוא מיושם. 

בברכת שגשוג והצלחה,

שלך, 

ניר   

 

bottom of page